Niezbędne dokumenty

Aby móc ubiegać się o eTA należy posiadać:

  • ważny paszport, wydany przez kraj zakwalifikowany do programu bezwizowego
  • adres email
  • dokonać zapłaty

Do wypełnienia aplikacji o autoryzację eTA wystarczy tylko podać podstawowe dane osobowe oraz dane paszportowe - nie ma potrzeby dołączania kopii paszportu.


Wniosek należy wypełnić dla każdej osoby osobno. Przykładowo dla rodziny składającej się z trzech osób, trzeba będzie wypełnić i wysłać formularz trzykrotnie.


Z obowiązku posiadania dokumentu eTA są:

  • obywatele Kanady lub obywatele Kanady posiadający oprócz kanadyjskiego inne obywatelstwo (np. polskie);
  • stali rezydenci Kanady (z ważną kartą stałego rezydenta);
  • obywatele Stanów Zjednoczonych.

Wymagania przy wjeździe do Kanady

Po uzyskaniu autoryzacji, eTA zostanie do Ciebie wysłana na podany w aplikacji adres mailowy. Numer eTA jest automatycznie i elektronicznie przypisany do paszportu, który został użyty w procesie aplikacji. Nie ma więc potrzeby drukowania otrzymanego potwierdzenia - po przybyciu na lotnisko konieczne będzie jedynie okazanie ważnego paszportu, do którego przypisany jest dokument eTA.


eTA będzie ważna przez 5 lat od daty wydania dokumentu lub do momentu utracenia ważności paszportu, do którego została przypisana, w zależności, co nastąpi pierwsze.


W przypadku zmiany paszportu konieczne będzie ubieganie się o przyznanie nowej autoryzacji podróży.