Wniosek o autoryzację eTA

Dane osobowe
Data urodzenia
Płeć
Czy kiedykolwiek aplikowałaś/ęś o wjazd bądź dłuższy pobyt w Kanadzie?
Czy twój wylot odbędzie się w ciągu 7 najbliższych dni?
Informacje paszportowe
Data wydania dokumentu
Data ważności dokumentu
Czy posiadasz dodatkowe obywatelstwo?
Czy wypełniasz wniosek za osobę niepełnoletnią?
Informacje dotyczące zatrudnienia
Dane kontaktowe
Dodatkowe pytania
Czy kiedykolwiek odmówiono wydania Panu/Pani wizy lub zezwolenia? Czy kiedykolwiek otrzymał/a Pan/Pani odmowę wjazdu do lub nakaz opuszczenia Kanady lub jakiegokolwiek innego kraju / terytorium?
Czy byłeś/aś kiedykolwiek aresztowany/a? Bądź posiadasz wyrok skazujący?
Czy w ciągu ostatnich dwóch lat rozpoznano gruźlicę lub byłeś w bliskim kontakcie z osobą z gruźlicą?
Czy posiadasz ubezpieczenie podróżne?
Receive your eTA in 24 hours with express processing.