Electronic Travel Authorization (eTA), to Canada

Wniosek o wizę elektroniczną Travel Authorization (ETA)


Dane osobowe
Data urodzenia
Płeć
Czy kiedykolwiek aplikowałaś/ęś o wjazd bądź dłuższy pobyt w Kanadzie?
Informacje paszportowe
UWAGA! Proszę pamiętać iż podróz do Kanady jest możliwa tylko i wyłącznie dla osób posiadających paszport biometryczny (dla obywateli polskich wydawany od 28 sierpnia 2006 roku)
Data wydania dokumentu
Data ważności dokumentu
Czy posiadasz dodatkowe obywatelstwo?
Czy wypełniasz wniosek za osobę niepełnoletnią?
Informacje dotyczące zatrudnienia
Dane kontaktowe
Dodatkowe pytania
Czy kiedykolwiek odmówiono wydania Panu/Pani wizy lub zezwolenia? Czy kiedykolwiek otrzymał/a Pan/Pani odmowę wjazdu do lub nakaz opuszczenia Kanady lub jakiegokolwiek innego kraju / terytorium?
Czy byłeś/aś kiedykolwiek aresztowany/a? Bądź posiadasz wyrok skazujący?
Czy w ciągu ostatnich dwóch lat rozpoznano gruźlicę lub byłeś w bliskim kontakcie z osobą z gruźlicą?
Wybierz metodę płatności: