Electronic Travel Authorization (eTA), to Canada

Wniosek o wizę elektroniczną Travel Authorization (ETA)


Dane osobowe
Data urodzenia
Płeć
Czy kiedykolwiek aplikowałaś/ęś o wjazd bądź dłuższy pobyt w Kanadzie?
Informacje paszportowe
Data wydania dokumentu
Data ważności dokumentu
Czy posiadasz dodatkowe obywatelstwo?
Czy wypełniasz wniosek za osobę niepełnoletnią?
Informacje dotyczące zatrudnienia
Dane kontaktowe
Dodatkowe pytania
Czy kiedykolwiek odmówiono wydania Panu/Pani wizy lub zezwolenia? Czy kiedykolwiek otrzymał/a Pan/Pani odmowę wjazdu do lub nakaz opuszczenia Kanady lub jakiegokolwiek innego kraju / terytorium?
Czy byłeś/aś kiedykolwiek aresztowany/a? Bądź posiadasz wyrok skazujący?
Czy w ciągu ostatnich dwóch lat rozpoznano gruźlicę lub byłeś w bliskim kontakcie z osobą z gruźlicą?
Wybierz metodę płatności: